H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 | Cân Bằng Phương Trình


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2SO4+ Na2SO3 → H2O + Na2SO4+ SO2

H2SO4+ Na2SO3 → H2O + Na2SO4+ SO2 là Phản ứng trao đổi, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Na2SO3 (natri sulfit) để tạo ra
H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) xảy ra phản ứng?

Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 10% vào ống nghiệm đựng dung dịch muối natri sunfit

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4+ Na2SO3 → H2O + Na2SO4+ SO2 là gì ?

Sủi bọt khí, khí không màu mùi sốc khó chịu thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4+ Na2SO3 → H2O + Na2SO4+ SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2SO3 (natri sulfit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2SO3 (natri sulfit) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2SO3 (natri sulfit) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2SO4+ Na2SO3 → H2O + Na2SO4+ SO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám